Ivaretakelse av åpenhetsloven

I Pretec arbeider vi kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettighetene og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede, skal oppleve verdighet og trivsel i arbeidssituasjonen.

Våre etiske retningslinjer og Code of Conduct beskriver vårt arbeid, og forplikter både oss og våre leverandører til å overholde menneskerettighetene og en bærekraftig virksomhet. Våre etiske retningslinjer er en integrert del av vårt styringssystem.  

For å etterleve åpenhetsloven, arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven, både internt og i leverandørkjeden, for å sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer.

Arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser av våre leverandører har til hensikt å identifisere potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter, og etterlevelse av anstendige arbeidsforhold. I løpet av året vil vi gjennomføre kontroller med prioriterte leverandører for å sikre etterlevelse av kravene.

 

Les vår redegjørelse for Åpenhetsloven 2022