Arbeidsmiljøpolicy

Pretec skal arbeide for et skadefritt arbeidsmiljø. Vi arbeider hele tiden med forebyggende tiltak og utfører jevnlige gjennomganger og oppfølginger av de ulike arbeidsstillingene. Pretec har stort fokus på HMS, og vi bestreber oss på å gjøre positive forhold enda bedre, forebygge ulykker, arbeidsrelatert sykefravær og andre negative hendelser, samt redusere skadeeffekten når en negativ hendelse først har inntruffet.

Vårt mål er å oppnå gode resultater ved systematisk oppfølging og involvering fra alle nivåer i organisasjonen. Pretec sin intensjon med en god arbeidsmiljøpolicy, er at vi skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø med fokus på det psykososiale, slik at alle bidrar på en god måte til fellesskapet.

Dette skal vi oppnå ved:

  • Ta hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet i all vår virksomhet
  • Tilfredsstille krav i HMS lovgivningen
  • Tilfredsstille krav fra arbeidstakere
  • Kontinuerlig forbedre vår kultur vedrørende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøpolicyen skal gjenspeiles på alle nivåer i vår virksomhet, og den kommuniseres ved ansettelse og personalmøter.