For oss er bærekraft å tenke helhetlig!

Vi ser at mange benytter seg av positivt ladede begreper under miljø for å fremme egen virksomhet uten at det nødvendigvis er forankret i vitenskap. Bærekraft er et solid samlebegrep. Ofte benyttet som alternativ til ESG (Enviroment, Social and Governance). Vi tror på det å jobbe mot bærekraftige mål på alle disse feltene. Mål som skaper virkelig verdi for klima, våre medarbeidere og samfunnet for øvrig.

Les mer om hva vi gjør for å nå det vi tror på.

FNs Bærekraft mål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.
Den består av 17 mål og 169 delmål hvor vi prioriteter og bidrar inn mot av 4 av de 17.