Dokumenter

Under finner du vår dokumentasjon for EPD Norge og Ecoonline. 

Edit Content

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Edit Content

På Ecoonline finner du våre sikkerhetsdatablader.

Du kan søke i ecoonline på forskjellige måter:
– Legg inn produktets navn
– Søk Pretec
– Artikkelnr