Dokumenter


En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

- EPD NC-Bolt M20 Pc-coat
- EPD NC-Bolt M22 Pc-coat
- EPD NC-Bolt M33 Pc-coat
- EPD PC-Bolt Pc-coat
- EPD Rebar bolt HRB500E PC-Coat
- EPD Rock bolt accessories
- EPD Spiling bolt
- EPD Reinforcement fitting
- EPD Lattice girder tunnel
- EPD Steel foundation for light and charging pole
- EPD Self drilling anchor Pc-Coat
- EPD PDM diagonal ties
- EPD Steel strip sheaths
- EPD Threaded rod HDG
- EPD Nuts and accessories
- EPD Welding plates
- EPD Low pressure grouting tool
- EPD High pressure grouting tool
Ecoonline finner du våre sikkerhetsdatablader.

Du kan søke i ecoonline på forskjellige måter:
- Legg inn produktets navn
- Søk Pretec
- Artikkelnr