Forretningsidé

Vi skal være ledende innen et utvalg av nisjeprodukter til bygg og anlegg, der vi hovedsakelig jobber direkte mot tunnel og fjellsikringsmarkedet, produsenter av prefabrikkerte betongelementer og stålbyggere. Her skal vi være innovative, komplette og kontinuerlig søke nye og forbedrede løsninger for å være foretrukket samarbeidspartner.

Vi skal også utvikle og styrke vår posisjon innen mastefundamenter, lysmaster og produkter som naturlig hører innunder dette. Med mål om å være en betydelig aktør innen dette markedet i løpet av få år.

Det generelle byggmarked distribueres i hovedsak gjennom forhandlere.