Kvalitets- og miljøpolicy

Pretec AS har som intensjon å jobbe tett på markedet. Vi har et stort varelager med tanke på å kunne tilby høy leveringsdyktighet til våre kunder. Høy kvalitet, miljøhensyn, god service, konkurransedyktige priser og rask levering er begreper i vår bedriftspolicy.

Intensjonen med våre sertifiseringer er at våre kunder skal være trygge på at vi alltid skal levere kvalitetsprodukter til rett tid, til rett kunde, på rett sted, i avtalt mengde og til avtalt pris.

Vi skal ivareta alle våre interessenters behov og tilbakemeldinger etter vår beste evne.

Videre forplikter Pretec seg til å etterleve alle typer krav, regler og lover som forventes av myndigheter og kunder, i tillegg til kontinuerlig forbedring.

Pretec AS er en del av Pretec Group AS, og har søsterselskaper i både Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Kina og India.

I Kina har Pretec Group AS en fabrikk på 22 000m2 med et produksjonsanlegg som har topp moderne maskiner og utstyr. Produksjonen oppfyller relevante kvalitets- og miljøstandarder og krav som stilles av våre kunder. De har full kontroll med alle prosesser og prosedyrer i produksjonen, noe som er helt i tråd med vår kvalitetspolicy. På denne måten skal vi styrke vår konkurranseevne.