Et globalt perspektiv på miljø

For oss i Pretec er hensynet til miljø og klima ikke noe vi tar lett på. Det handler om så mye mer enn et papir og en sertifisering. Vi tenker globalt og søker stadig etter hvilke løsninger som fungerer og ikke forskyver problemet. Vi deler alle samme klode.

Det handler om å tenke helhetlig og langsiktig, ta riktig valg og sette krav til samarbeidspartnere og leverandører. Da er vi alle med på å gjøre bærekraft til noe alle må følge for å være konkurransedyktige.

Og som gjør at de som kommer etter oss har et bedre utgangspunkt.

Grønt ansvar
Vi følger selvfølgelig grønnvaskingsplakaten, og er opptatt av å se hva vi kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten.

Pretec er medlem av Grønt Ansvar som bidrar til at vi kan jobbe proaktivt med eventuelle avvik opp imot avfallshåndteringen. Vi komposterer også matavfallet fra egen kantine som resulterer i at vi sparer miljøet for transporten av dette.

 

Bygget vårt på Kampenesmosen får energi fra 1880 solcellepaneler på taket og 15 jordbrønner. I løpet av et år produserer solcellepanelene omtrent 850 000 kWh, det vil si at vi produserer mer energi enn vi bruker. Jordbrønnene gir energi til varmepumpene - det gir en energibesparelse på rundt en tredjedel i forhold til bruk av elektrokjeler. Sammen med vår strømleverandør, som kun leverer fornybar energi, har vi et bevisst fokus på daglig energistyring. Lys, varme og ventilasjon er automatisert etter behov for å gjøre forbruket til et minimum, i tillegg til at varme fra ventilasjon gjenbrukes. Dette sørger for at hele bygget har energiklasse A.

 I samarbeid med LCA har vi skapt vår egen EPD-generator som er godkjent av EPD-Norge. Det gjør at vi kan publisere våre egne prosjektspesifikke EPD’er på produktene våre.

Sertifiseringer:
Gjennom våre sertifiseringer ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 har vi fokus på mål og rutiner i vårt daglige arbeid. Vi har implementert ISO 45001 og ISO 14001
i vår ISO 9001, og følger PDCA og PUKK konseptet; Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger.

Simployer hjelper oss med alle styringsverktøy som bidrar til at vi har kontroll på prosessene, har alle håndbøker på plass, følger opp avvik- og forbedringsforslag samt rapportering av uønskede hendelser.