Nyhet! Stålfundament for lysmaster

Pretec har utviklet og lagerfører nå stålfundamenter for lysmaster samt tilhørende dampsperrer.

Fundamentene har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med største C-C avstand fundamentene er beregnet for. Alle varianter kan benyttes for master som krever mindre C-C avstand på boltene. Alternativ C-C avstand er notert i parentes nedenfor.

Fundamentene har også en utsparing i bunnen som muliggjør kabelføring under fundamentet. Lysmastene kan lett justeres i ettertid dersom setninger skulle forekomme. Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.

Fundamentene oppfyller de tekniske kravene i Statens vegvesens håndbok R310 punkt 5.3.6.

Se også produktdatablad på produktsiden her.

For informasjon om dampsperrer, se produktsider her.

Lagerprogram
Lysmastefundament stål 750-160 (120)
Lysmastefundament stål 1000-160 (120)
Lysmastefundament stål 1250-200 (160)
Lysmastefundament stål 1500-240 (200)

Ta kontakt med en av våre selgere for tunnel/prosjekt for et uforpliktende tilbud.

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen