Personvern

Generelt
Pretec AS (også kalt «selskapet», «vi» eller «oss») vil med denne erklæringen vise hvordan vi sikrer at behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover, og de regler beskrevet i denne erklæringen, slik at du alltid skal føle deg trygg når du gir oss dine opplysninger.

Denne personvernerklæringen beskriver:

  1. Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg
  2. Hvordan bruker vi informasjonen og hvorfor
  3. Hvem deler vi informasjon med og hvorfor
  4. Lagring av personopplysninger
  5. Dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss for flere spørsmål om behandlingen av dine personlige data.
  6. Hvordan vi kan endre på denne erklæringen.

Pretec AS, org nr 980 429 245, Postboks 102, 1740 Borgenhaugen, epost: post@pretec.no er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

1. Personopplysninger vi samler inn fra deg

1.1 Når du bestiller varer av oss:

  • Navn og tilknyttet organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Eventuelle andre opplysninger som kreves for å verifisere og oppfylle bestillingen.

1.2 Når du henvender deg til oss:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Eventuelle andre opplysninger som kreves for å behandle henvendelsen.

1.3 Når du besøker vårt nettsted

  • IP adresse
  • Din nettleseradferd på nettstedet, for eksempel hvilke sider du besøker og hvor lenge du surfer på hver side, ved hjelp av informasjonskapsler (cookies)*.

1.4 Når du benytter vårt beregningsprogram

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Epostadresse

* Mer informasjon om hva cookies/informasjonskapsler finner du ved å trykke her (du blir tatt videre til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine hjemmesider).

2. Bruk av dine personopplysninger

Nevnte personopplysninger brukes for ulike formål. Hovedsakelig behandler vi dine personopplysninger for disse formålene:

2.1 Når du bestiller varer av oss:

  • Fullføre våre forpliktelser knyttet til avtalen med deg som vår kunde, herunder gjennomføring av ordreregistrering, fakturering og tilhørende oppfølging.
  • Muliggjøre allmenn kundebehandling og –service, som å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger
  • Gi informasjon og markedsføring per post, epost, SMS samt telefon om selskapets og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.
  • Følge gjeldende lover og regler.

2.2 Når du henvender deg til oss:

  • Muliggjøre allmenn kundebehandling og –service, som å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger
  • Gi informasjon og markedsføring per post, epost, SMS samt telefon om selskapets og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.
  • Følge gjeldende lover og regler.

2.3 Når du besøker vårt nettsted:

  • Administrere, analysere og forbedre med nettstedet, samt til bruk for markeds- og produktanalyser.

2.4 Når du benytter vårt beregningsprogram

  • Administrere, analysere og forbedre programmet.
  • Gi informasjon og markedsføring per post, epost, SMS samt telefon om selskapets og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.

3. Personopplysninger vi deler med andre

Dine personopplysninger vil aldri bli solgt til en tredjepart. I de tilfellene vi deler dine personopplysninger med andre er det for disse formålene:

3.1 Når det kreves av loven for å ivareta selskapets rettslige interesse, eller for å oppdage, forebygge eller forhindre bedrageri samt andre sikkerhets- og tekniske problemer.

3.2 Andre selskaper i konsernet, i de tilfellene det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, samt fullføre en avtale mellom selskapet og deg.

3.3 Utvalgte samarbeidspartnere i de tilfellene det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, samt fullføre en avtale mellom selskapet og deg.

4. Lagring av dine personopplysninger – lagringstid, rettslig grunnlag og beskyttelse av dine opplysninger

Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for de formål som opplysningene er samlet inn for, og beskrevet i denne erklæringen. Vi forbeholder oss retten til å fravike fra lagringstiden oppgitt i denne erklæringen i de tilfellene loven krever det eller for å beskytte selskapets rettslige interesser (f.eks ved en juridisk tvist).

FormålRettslig grunnHvilke personopplysningerLagringstid
Administrere bestilling, levering og fakturering av varer

Avtaleforpliktelse (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav B)

Rettslig forpliktelse (GDRP artikkel 6 nr.1 bokstav C)

 • Navn og tilknyttet organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Eventuelle andre opplysninger som kreves for å verifisere og oppfylle bestillingen.
10 år
For å besvare innkommende henvendelserBerettiget interesse (GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav F)
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Eventuelle andre opplysninger som kreves for å behandle henvendelsen
6 måneder
For å markedsføre selskapets, våre samarbeidspartneres eller konsernets varer og tjenester gjennom post, epost, SMS/MMS samt telefon.

Berettiget interesse (GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav F)

Samtykke (GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav A)

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse

Ett år etter du senest har vært aktiv hos selskapet.

Eksempel: kjøp eller bruk av beregnings-programmet.

For å opprettholde og administrere bokføringen i selskapetRettslig forpliktelse (GDRP artikkel 6 nr.1 bokstav C)
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse

10år etter avsluttet kalenderår.

Du skal alltid være trygg på at dine personopplysninger er sikret hos oss mot adgang, endring og sensurering av uvedkommende. Alle personopplysninger lagres på en brannmur beskyttet server levert av vår IT-leverandør.

5. Dine rettigheter

Vi vil etter ditt ønske, eller på eget initiativ, rette, slette eller komplettere opplysninger som er feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

I forhold til personopplysningene vi har lagret om deg, har du rett til:

5.1 Be om en kopi av dine personopplysninger fra våre systemer. Herunder har du også rett til å kreve at opplysningene leveres til deg i et allment maskinlesbart format som kan overføres til en annen personopplysningsansvarlig.

5.2 Be om korrigering av opplysninger som er feil eller unøyaktige, eller at vi skal slette dine personopplysninger (selv om dette kan bety at vi ikke kan behandle forespørsler eller bestillinger fra deg)

5.3 Begrense behandlingen av personopplysningene dine til noen avgrensede formål.

5.4 Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, i de tilfellene du tidligere har avgitt et samtykke til å behandle personopplysningene til markedsføringsformål.

5.5 Komme med innvendinger mot at vi behandler personopplysninger på grunnlaget berettiget interesse (GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav F).

Alle henvendelser vedrørende ovenstående punkter (5.1 til og med 5.5) sendes skriftlig til post@pretec.no eller Pretec AS, Postboks 102, 1740 Borgenhaugen.

I tillegg til nevnte rettigheter, står du også fritt til å klage på hvordan vi behandler personopplysninger. Eventuelle klager rapporteres til Datatilsynet – Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. For mer informasjon om prosessen hvordan du legger inn en klage, kan du se Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endring av denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen når som helst for å oppfylle gjeldende lover og regler. Den til enhver tid gjeldende versjon av vår personvernerklæring er tilgjengelig på vår nettside. I de tilfellene personvernerklæringen endres vil vi varsle brukere om endringene og når de trer i kraft.