Fundamentbolter

Beskrivelse

Dimensjonering
Fundamentbolter utført som gjengestenger er lett tilgjengelig i et stort dimensjonsspekter og i forskjellige stålkvaliteter. Boltene kan leveres med både ubehandlet, elforsinket, varmforsinket og i Pc-Coat™ (varmforsinket + pulverlakk) overflate. I tillegg er de tilgjengelige i en rekke rustfrie og syrefaste kvaliteter. Stengene blir ofte benyttet uten endeforankring, og forankres til betongen kun via vedheft.

Vår rapport 88-3259, utarbeidet av Veritec (Veritas Offshore Technology and Services A/S), omhandler utarbeiding av regneregler og oppslagstabeller for helgjengede stenger benyttet som fundamentbolter i dimensjons spekteret M16 – M64. Oppslagstabellene tar hensyn til betongkvalitet, stålkvalitet, stangdiameter, kantavstand og boltavstand, og angir nødvendig forankringslengde av fundamentbolter for gitte dimensjonskapasiteter basert på kun vedheft mellom bolt og betong.

Stålkvalitet

I Norge benyttes ofte stål  med fasthetsklasse 8.8 til fundamentbolter. Denne kvaliteten er normalt lett tilgjengelig fra lager i de fleste aktuelle dimensjoner og lengder.

Boltene leveres med mekaniske egenskaper i henhold til NS-EN ISO 898-1. Krav til slagseighet etter denne standarden er min. 27J ved -20°C (Charpy V). Denne kvaliteten er normalt godt egnet for vårt kalde klima.

Skulle man ønske fundamentbolter med meget høye tøyningsegenskaper og særdeles høy slagseighet, kan bolter i stålkvalitet 5.6 være et alternativ.

Ved levering kan boltene dokumenteres med sertifikater i.h.t. NS-EN 10204 – 3.1.

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen