PretecPosen

PretecPosen

Veilysfundamenter monteres i tidlig anleggsfase, samtidig som kabler skal trekkes. Under anleggsperioden og frem til trafikken slippes på veien er fundamentene og kablene meget utsatt for skader – både fra fukt, maskiner og annet arbeid som foregår under byggeperioden. Ofte oppleves det at skader ikke oppdages før mast og armatur kobles på og dette skaper merarbeid og et ekstra tidspress i en allerede hektisk hverdag.

PretecPosen er en kraftig reflekterende, og vanntett pose. Den begrenser muligheten for skade på veilysfundamentet og strømkabelen betydelig. Denne nye «regnfrakken» vil hjelpe godt på det med synligheten og samtidig beskytte mot fukt.

Nedlastinger

Produktinformasjon

Beskrivelse

Artikkelnr Artikkel
7070016 Pretec Posen

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

    

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen