Lindapter®

Lindapter®

Vi tilbyr et raskere og mer kostnadseffektivt alternativ til boring eller sveising.
Våre koblinger kan for eksempel brukes til:

  • H-bjelker  –  Hulprofiler  –  Røroppheng  –  Skinner
  • Løftepunkter  –  Stålplater for gulv  –  Fasade og kledning

For eksempler og inspirasjon til aktuelle bruksområder for ditt markedsområde kan du se disse brosjyrene:

 

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

    

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen