Løftesystemer

Løftesystemer

Det finnes flere typer løftesystemer for betongelementer, og hvilket system som er best egnet for ditt prosjekt avhenger av mange faktorer. Vi lagerfører flere standard løftesystemer; kuleanker, flatanker, hylser og wire.

Løfting og transport av betongelementer har potensielt høy risiko, og vi anbefaler at alle løsninger prosjekteres og verifiseres av en kvalifisert konstruktør. Nærmere opplysninger om de enkelte systemene finnes i Betongelementboken bind G, kapittel 6.

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

    

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen