Fjellsikring:

Pretec tilbyr et bredt spekter av produkter og tilbehør for fjellsikring. Disse produktene er designet og produsert for å sikre og stabilisere fjell- og fjellsider mot steinsprang, skred og ras. Dette bidrar til å redusere risikoen for farlige hendelser og skader på infrastruktur.

Under finner du vårt utvalg: