Pc-Coat™ – En langsiktig korrosjons beskyttelse


Pc-Coat™ er Pretec Group sitt Trademark navn på dette Duplex systemet som er en kombinasjon av varmforsinkning og pulverlakkering. Kombinasjonen er av de mest optimale konsepter for beskyttelse og slitasje av utendørs produkter.

Holdbarheten er unik og sikrer produktene en meget lang levetid, spesielt i korrosive miljøer.

Program
Pulver lakken kan leveres i polyester for utendørs bruk eller epoksy for innendørs bruk. Fargeutvalget er stort og leveres normalt etter RAL eller NCS koder. Epoxy belagte produkter bør ikke lagres/eksponeres utildekket ute da de ikke tåler UV stråler.

Teknisk informasjon
Varmforsinkningen utføres etter EN ISO 1461 eller spesifiserte krav.
Sink & Mangan fosfateringen er det mest optimale fosfat for lang levetid av utendørs produkter, kombinert med underlag som varmforsinket og etterfulgt av pulverlakk.
Pc-Coat™ tilfredsstiller kravene til korrosjonsklasse C5.
Pulverlakk utføres iht. NS-EN 13438.

Kvalitet
Hele prosessen fra inngangskontroll av råmaterialer, mekanisk produksjon samt overflatebehandling med tilhørende kjemiprosesser blir nøye fulgt opp og kontrollert av vårt kvalitets team. Alle tester og kontroller i forbindelse med  daglig kvalitetsarbeid blir utført i eget laboratoria. Bedriften er sertifisert etter: ISO 9001, ISO 14001 og EN 1090-1.

Miljø
Pc-Coat™ gir en langsiktig korrosjons beskyttelse som samtidig gir god økonomi og representerer ingen belastning på miljøet. Belegget er miljøvennlig og kjemien er vannbasert, uten flyktige løsningsmidler eller skadelige herdere. Etter at prosessen er utført og epoxy belegget er herdet, så skjer ingen avdunsting av gasser. Pc-Coat™ er godkjent for bruk i bygg med BREEAM excellent klassifisering. Egen erklæring for BREEAM kan fås på forespørsel.


Ønsker du mer informasjon om Pc-Coat™:
Brosjyre: Pc-Coat™
Produktdatablad: Pc-coat

SINTEF Teknisk Godkjenning (Norsk)
SINTEF Technical Approval (English)