Samfunnsansvar

Pretec ønsker å være en ansvarlig og sunn næringslivsaktør, med fokus på å integrere sosiale og miljømessige forhold i vår forretningsdrift, utover det å overholde landets lover og regler.