Sanksjoner mot Russland og Hviterussland

Pretec følger norske sanksjoner mot Russland og Hviterussland knyttet til jern- og stålprodukter:

(Utenriksdepartementet, 17. juni 2022). Forskrift om endring i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet §23.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift_2014-0815-1076/id2919484/