ISO SERTIFISERINGER

Pretec AS er sertifisert iht. EN 1090-1, ISO 9001 og ISO 14001. Pretec er sertifisert i henhold til EN 1090-1 og er autorisert til å CE-merke lastbærende komponenter i stål til bergsikring og byggeindustrien.

Sertifiseringen gjelder produkter til bergsikring av tunneler, dybler, hylser, fundamentbolter, strekkstag, gjengestenger, forspenningsstag og innstøpningsdetaljer til prefab elementindustri og byggeindustrien. Godkjenningen omfatter også sveiste detaljer i EXC1 og EXC2. Vi har siden 2009 også vært sertifisert i henhold til ISO 9001, og fikk i 2018 miljøsertifisering i henhold til ISO 14001.

Ved å trykke på logoene under kan du se våre sertifikater.

     

     


Vi er også registrert i StartBank,  Sellicha og TransQ,
og har AAA Rating hos Bisnode.