14. september 2017

Nytt produkt: universal heiskrok

[:nb]Pretec har utviklet et nytt heisløft som er godkjent for innstøping etter de to nye europesike standardene, NS EN 81-20 og NS EN 81-50, som er gjeldene fra og med […]