Nyhamna Expansion Project (NYX)

Nyhamna Expansion Project (NYX) omhandler grunn-, rør- og betongarbeider for utvidelsen av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna utenfor Molde. Bakgrunnen for prosjektet er ny rørledning fra Aasta Hansteen samt tilrettelegging for trykkøkning (kompresjon) for gassfeltet Ormen Lange. I AF sin Kontrakt skal det blant annet bygges nye elektrobygg, ny infrastruktur og understøttelser for gassrørpakker og moduler samt nytt landfall.

Våre leveranser til AF Gruppen har bestått av blant annet fundamentbolter, kantbeslag, gitterrister, dørkplater, innstøpnings- og forskalingsdetaljer, gjerder, porter og festedetaljer for kranskinner.

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen