Pretec AS kjøper Visinor Import AS

Pretec AS har kjøpt  100% av aksjene i Visinor Import AS med virkning fra 19.04.2018. Selskapet vil fortsatt bli drevet med base og lager  i Kristiansand frem til høsten 2018.

Deretter vil lageret bli samlokalisert med Pretec` sitt lager i Sarpsborg.

Visinor AS – ved konsernsjef Patrik B Olsen oppgir at grunnen til at det nå var fornuftig med salg av Import / salgsselskapet er at dette har falt utenfor kjernevirksomheten i selskapet.

Visinor konsernet drives videre som før med økt fokus på sin øvrige drift knyttet til fjellsikring og betongrehabilitering

Pretec AS, ved daglig leder Nina Pettersen, informerer at Visinor Import  passer bra inn i Pretec sin eksisterende forretningsvirksomhet.  Visinor Import AS vil innen kort tid bli fusjonert inn i Pretec AS.

Edmund Knut Ness, tidligere daglig leder av Visinor Import, vil bli en del av Pretec sin virksomhet fremover og ser frem til en spennende videreutvikling i selskapet.

Pretec AS / Visinor AS

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen