Stålfundament for lysmaster

Stålfundament for lysmaster

Fundamentene har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med største C-C avstand fundamentene er beregnet for. Alle varianter kan benyttes for master som krever mindre C-C avstand på boltene. Alternativ C-C avstand er notert i parentes nedenfor.

Fundamentene har også en utsparing i bunnen som muliggjør kabelføring under fundamentet. Lysmastene kan lett justeres i ettertid dersom setninger skulle forekomme. Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.

Fundamentene oppfyller de tekniske kravene i Statens vegvesens håndbok R310 punkt 5.3.6.

For mer teknisk informasjon, se produktdatablad.

 

Nedlastinger

Produktdatablad

Beskrivelse

Artikkelnr Beskrivelse
7070001 Lysmastfundament stål 750-160 (120)
7070002 Lysmastfundament stål 1000-160 (120)
7070003 Lysmastfundament stål 1250-200 (160)
7070004 Lysmastfundament stål 1500-240 (200)

Pretec AS
NO 980 429 245 MVA
Telefon: (+47) 69 10 24 60
E-post: post@pretec.no

Besøksadresse

Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Postadresse

Postboks 102
1740 Borgenhaugen